Badanie i diagnoza

Pomiar klimatu bezpieczeństwa organizacji


Odzwierciedla odczuwaną przez pracowników atmosferę związaną z bezpieczeństwem i higieną pracy, panującą w firmie

Pomiar postaw wobec bezpieczeństwa


Pozwala pracodawcy przewidywać czy pracownicy będą zachowywali się na stanowisku pracy bezpiecznie czy ryzykownie.

Pomiar kultury bezpieczeństwa osobistego jednostki


Pozwala zbadać podejście do ryzyka społecznego oraz określić stopień gotowości jednostki do narażania się na ryzyko mogące powodować uszczerbek w zakresie sprawności fizycznej.