dr Dorota Markowska

Zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem procesowym to konik jej zainteresowań naukowych. W szczególności, koncentruje się na analizie efektów fizycznych i skutków uwolnień substancji niebezpiecznych, analizie i ocenie ryzyka wystąpienia poważnej awarii w zakładach o dużym lub zwiększonym ryzyku.

Dorota Markowska – doktor nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria chemiczna, w specjalności bezpieczeństwo przemysłowe. Adiunkt dydaktyczno-naukowy w Katedrze Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Absolwentka studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych”. Swoje bogate doświadczenie naukowe budowała m.in. w renomowanym zagranicznym uniwersytecie Texas A&M w  Mary Kay O’Connor Process Safety Center w Stanach Zjednoczonych.

Brała udział, jako kierownik oraz wykonawca, w krajowych i zagranicznych projektach badawczych i  rozwojowych w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego, oceny wpływu na środowiska wyrobów techniką LCA (Life Cycle Assenssment). Jest współautorką i autorką artykułów publikowanych w monografiach i czasopismach zagranicznych. 

A prywatnie to wielka miłośniczka psów, właścicielka dwóch husky, która relaksuje się beztrosko spędzając czas w ogrodzie.

Siuta D., Kotynia A., Kukfisz B., and Szaferski W. (2020). Risk assessment in process industries using fuzzy logic approach. Practical Aspects of Chemical Engineering, pp. 401–411. 

Markowski A.S., Siuta D. (2018). Fuzzy logic approach for identifying representative accident scenarios. Journal of Loss Prevention in the Process Industries 56. 

Markowski A.S., Siuta D. (2017). Selection of representative accident scenarios for major industrial accidents. Process Safety and Environmental Protection 111, pp. 652-662.  

Lebecki K., Markowski A.S., Siuta D. (2017) Comparison of the ARAMIS risk assessment methodology with traditional approach. Risk Analysis and Management - Trends, Challenges and Emerging Issues - Proceedings of the 6th International Conference on Risk Analysis and Crisis Response, RACR 2017, pp. 267.