dr Marta Stasiła-Sieradzka

Autorka licznych publikacji naukowych dotyczących dobrostanu człowieka w  środowisku pracy - kultury bezpieczeństwa pracy. Realizowała wiele wdrożeń organizacyjnych  w obszarze  zarządzania zasobami ludzkimi w  organizacjach i promowania zachowań bezpiecznych.

Marta Stasiła-Sieradzka – Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, adiunkt w  Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w  Katowicach. To szkoleniowiec z wieloletnim stażem oraz  współwłaścicielka Centrum Badań i  Usług Psychologicznych S.C.

Prywatnie dobra żona, aktywna matka i wielka fanka ścianek wspinaczkowych, parków rozrywki i wszystkiego tego, co wiąże się z pobudzaniem kreatywności u dzieci, nie tylko swoich.

Wdrożenia: 

  • Realizacja badania klimatu bezpieczeństwa pracy na zlecanie Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach w wybranych kompaniach podziemnych i odkrywkowych( Stasiła-Sieradzka M., M. Dobrowolska. Postawy i normy społecznego postępowania jako element kultury bezpieczeństwa pracy: próba diagnozy problemu. Przegląd. Górniczy. 2016, nr 12, s. 54-58)
  • Realizacja badania wybranych obszarów pracy oraz osobowościowych i organizacyjnych predyktorów zachowań bezpiecznych w Centralnej Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu, Oddziale Ratownictwa Górniczo-Hutniczego KGHM Polska Miedź S.A. w Lubaniu, Jednostce Ratownictwa Górniczego PGNiG SA Oddziale Ratowniczej Stacji Górnictwa Otworowego w Krakowie (Stasiła-Sieradzka M., Turska E. Poczucie zagrożenia a stres: mediująca rola więzi społecznych w miejscu pracy na przykładzie zawodu ratownika górniczego Medycyna Pracy, 2019, nr 3, s. 295-304)
  • Badania postaw wobec bezpieczeństwa pracowników naziemnych służ lotniczych polskich lotnisk (Dobrowolska M., Stasiła-Sieradzka M, Kozuba. J. Safety Attitude as a Predictor of the Sense of Threat in the Workplace, Using the Example of Airport Ground Staff. Sustainability (Basel), 2020, Vol. 12 (16), art. no. 6569, s. 1-11)

Dobrowolska M., Stasiła-Sieradzka M, Kozuba. J. Safety Attitude as a Predictor of the Sense of Threat in the Workplace, Using the Example of Airport Ground Staff. Sustainability (Basel), 2020, Vol. 12 (16), art. no. 6569, s. 1-11. https://doi.org/10.3390/su12166569 

Chudzicka-Czupała A., Stasiła-Sieradzka M, Rachwaniec-Szczecińska Ż, Grabowski D. The severity of work-related stress and an assessment of the areas of worklife in the service sector. Int. J. Occupational Med. Environ. Health (2019), iss. 4, s. 569-584.https://doi.org/10.13075/ijomeh.1896.01406

Dobrowolska M., Stasiła-Sieradzka M., Znajmiecka-Sikora M. Analiza różnic w  postawach wobec bezpieczeństwa w pracy w kontekście postrzeganego dystansu wobec zagrożenia. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2019, nr 3/4, s. 87-97.

Stasiła-Sieradzka M., Turska E. Poczucie zagrożenia a stres: mediująca rola więzi społecznych w miejscu pracy na przykładzie zawodu ratownika górniczego Medycyna Pracy, 2019, nr 3, s. 295-304. https://doi.org/10.13075/mp.5893.00779

Stasiła-Sieradzka M., Chudzicka-Czupała A., Grabowski D., Dobrowolska M. Ocena środowiska pracy i poczucie zagrożenia a nasilenie stresu w pracy wysokiego ryzyka - propozycja interwencji organizacyjnej. Medycyna Pracy, 2018, nr 1, s. 45-58.https://doi.org/10.13075/mp.5893.00640

Stasiła-Sieradzka M., Znajmiecka-Sikora M. Pracownicza ocena klimatu bezpieczeństwa pracy i jej znaczenie dla ZZL: kooperacyjny zakres działań w  obszarze ZZL i BHP. Zarządzanie  Zasobami Ludzkimi, 2017, nr 5, s. 39-53.

Marta Stasiła-Sieradzka, M. Dobrowolska. Badanie klimatu bezpieczeństwa pracy jako element benchmarkingu w zarządzaniu bezpieczeństwem w organizacji. Społeczeństwo i   Edukacja,. 2016, nr 2, s. 472-487.

Stasiła-Sieradzka M., M. Dobrowolska. Postawy i normy społecznego postępowania jako element kultury bezpieczeństwa pracy: próba diagnozy problemu. Przegląd. Górniczy. 2016, nr 12, s. 54-58.