dr Marta Znajmiecka

Specjalizuje się w tematyce dotyczącej psychologii zachowań bezpiecznych, kultury bezpieczeństwa pracy, postaw wobec bezpieczeństwa. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu psychologii bezpieczeństwa, wdraża procesy Behaviour Based Safety w organizacjach, prowadzi diagnozy kultury bezpieczeństwa.

Marta Znajmiecka - dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii, adiunkt w  Zakładzie Psychologii Pracy, Organizacji i Doradztwa Kariery, Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Kadr, Przewodnicząca Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 

Współtworzyła i redagowała blisko 10 monografii. Jest autorką ponad 70 artykułów publikowanych w monografiach, czasopismach polskich i zagranicznych, z czego ponad 40 dotyczy zagadnień psychologii zachowań bezpiecznych, kultury i klimatu bezpieczeństwa oraz możliwości kształtowania właściwych zachowań w środowisku pracy. Opracowała narzędzia do diagnozy kultury bezpieczeństwa pracy oraz postaw wobec bezpieczeństwa, po które to narzędzie sięga dziś wiele firm i korporacji. Jest również współautorką precyzyjnie dopracowanego Kwestionariusza do diagnozy kultury bezpieczeństwa osobistego jednostki.

Prywatnie szczęśliwa i spełniona kobieta, matka dwóch synów, miłośniczka natury i pasjonatka ogrodów.

Znajmiecka M. Boczkowska K. (2020) Kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników. Teoria i praktyka behavior based safety. Łódź. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. ISBN 978-83-66287-79-2

Stasiła-Sieradzka M. Chudzicka-Czupała A. Znajmiecka-Sikora M. Work safety climate. Comparison of selected occupational groups PLoS ONE, 15(12): e0243056. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0243056

Znajmiecka-Sikora, M., Sałagacka, M. (2020). Analysis of the relationship between psychological gender and risk perception style and attitudes towards safety in a group of women and men. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 1-12. https://doi:10.1080/10803548.2020.1760527

Znajmiecka-Sikora M., Boczkowska K., Analysis of Safety Culture on the Example of Selected Polish Production Enterprises, Occupational Safety and Hygiene SHO 2016, Guimaraes Portugal 2016, Portuguese Society of Occupational Safety and Hygiene (SPOSHO).

Stasiła-Sieradzka M., Znajmiecka-Sikora M. Pracownicza ocena klimatu bezpieczeństwa pracy i jej znaczenie dla ZZL: kooperacyjny zakres działań w  obszarze ZZL i BHP. Zarządzanie  Zasobami Ludzkimi, 2017, nr 5, s. 39-53.

Boczkowska K., Znajmiecka-Sikora M., Behavior-Based Safety – (BBS) – program modyfikacji zachowań niebezpiecznych w przedsiębiorstwie – wstępne doniesienie z badań, Bezpeiczeństwo Pracy 3/2017 CIOP BIP Warszawa, s.10-14.

Boczkowska K., Znajmiecka-Sikora M., Behavior-Based Safety – skuteczna metoda budowania kultury bezpieczeństwa organizacji, „Marketing i rynek”,Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2014 5/2014 Rok XXI ISSN 1231-7853.