GDZIE KOŃCZY SIĘ {PRACA}, A ZACZYNA {DOM}

live work balance

Już od 1 marca 2023 zaczyna obowiązywać nowe prawo regulujące wykonywanie pracy w formie zdalnej. Pojęcie to zyskuje własną definicję oraz zostaje poszerzone o przepisy, które rozróżnią pracę zdalną od tzw. telepracy. Przepisy te zostają wprowadzone na stałe do Kodeksu pracy. Nakładają one na pracodawcę szereg obowiązków i doprecyzowują, na jakich zasadach ma funkcjonować tzw. home office.

Zmiany te mają przede wszystkim chronić pracownika przed nadużyciami zarówno finansowymi jak i osobistymi, które mogą polegać m.in. na pokrywaniu przez pracowników na koszt własny zwiększonych rachunków za prąd (wynikających z korzystania ze sprzętu biurowego w domu), czy też pracowaniu poza ustalonymi godzinami pracy.

Zgodnie z nowymi przepisami wykonywanie okazjonalnej pracy zdalnej ma przysługiwać pracownikowi na podstawie wniosku do 24 dni w roku kalendarzowym. Zaproponowano także, aby możliwość pracy zdalnej przysługiwała bez możliwości odmowy ze strony pracodawcy m.in. rodzicom, którzy wychowują dziecko poniżej czwartego roku życia, rodzicom i opiekunom, którzy opiekują się osobami z niepełnosprawnością w rodzinie, oraz kobietom w ciąży.

Na podstawie nowych przepisów Pracodawca jest więc zobowiązany m.in. do:

  • Zapewnienia pracownikowi na home office materiałów i narzędzi pracy (np. komputer służbowy) koniecznych do pełnienia obowiązków zawodowych;

  • Pokrycia kosztów związanych z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją w.w. narzędzi, np. poprzez dopłatę do rachunków za energię elektryczną;

  • Przeszkolenia pracowników w kwestiach technicznych związanych z wykonywaniem pracy w trybie zdalnym.

Niestety, nowelizacja KP nie obejmuje nadal kwestii tzw. work-life balance (równowaga między życiem zawodowym a prywatnym), jednak działania prowadzone w tym kierunku w resorcie pracy mają niedługo zostać zaprezentowane w Sejmie. W związku z powyższym należałoby zadać sobie pytanie: CZYM JEST WORK-LIFE BALANCE?

Work-life balance to, mówiąc najprościej, równowaga pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym, której zaburzenie może prowadzić do wypalenia zawodowego, problemów rodzinnych, a nawet znacznego pogorszenia zdrowia. Praca pochłania średnio 1/3 naszego dnia, dlatego nie sposób bagatelizować jej wpływu na życie. Zakładając, że na sen poświęcamy kolejne 8 godzin w ciągu doby – zostaje nam jedynie 8 godzin do rozdysponowania na swoje potrzeby i na czas z bliskimi. Jeśli czas, który poświęcamy na pracę się wydłuży, z której puli odejmiemy? Zabierzemy sobie czas przeznaczony na sen, czy czas na realizację swoich potrzeb? Tego pytania w idealnym świecie NIGDY nie powinniśmy sobie zadawać.

Jednak żyjemy w zmiennych warunkach i takie wydarzenia, jak czas pandemii COVID-19 i przejście na pracę zdalną dają nam do myślenia: co możemy poświęcić, gdy będzie taka konieczność?

Według założeń work-life balance, nie poświęcamy niczego. Jednak osiągnięcie takiej harmonii nie należy do najłatwiejszych zadań współczesnego świata. To właśnie dlatego w Kodeksie pracy muszą zachodzić zmiany, które pozwolą nam zachować higienę pracy pomimo zmieniających się warunków.

SCAW oferuje szereg szkoleń, które pomagają pracownikom firm i przedsiębiorstw lepiej odnaleźć się w wymagających realiach zawodowych, takich jak:

  • „Patologie współczesnej pracy i ich wpływ na bezpieczeństwo pracy”

  • „Psychologia bezpieczeństwa pracy”

  • Czy też nasza najnowsza oferta: „Pierwsza pomoc w zakresie zdrowia psychicznego”.

Poznaj naszą odpowiedź na kluczowe problemy dotykające współczesnych pracowników i pracodawców: https://scaw.pl/szkolenia

 

Masz pytania?

Napisz: biuroatscaw [dot] pl (biuro[at]scaw[dot]pl)

Zadzwoń: +48 515 777 345

 

Źródła: pit.pl; rodzinaipraca.gov.pl