mgr Monika Sałagacka

Od kilku lat główne obszary jej zainteresowań naukowych dotyczą skłonności ryzykowania i przejawiania zachowań bezpiecznych, a także zjawiska prokrastynacji.

Monika Sałagacka – magister psychologii, koordynator ds. szkoleń w Stowarzyszeniu Rozwoju Kadr w Łodzi. Prywatnie animator czasu wolnego dla dzieci, z głową pełną pomysłów na nowe zajęcia sensoryczne oraz zabawy ruchowe i muzyczne.

Znajmiecka-Sikora M., Sałagacka M. (2020). Analysis of the relationship between psychological gender and risk perception style and attitudes towards safety in a group of women and men. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 1-12. doi:10.1080/10803548.2020.1760527

Znajmiecka-Sikora M., Wiktorowicz J., Sałagacka M., Łysio A. (2019). Analiza związku między perspektywą postrzegania czasu a prokrastynacją akademicką. E-mentor 2019; 2; (79) s. 26-32.

Znajmiecka-Sikora M., Sałagacka M. (2018). Podmiotowe wyznaczniki zachowań ryzykownych i agresywnych w grupie motocyklistów. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Seria Organizacja i Zarządzanie, 132, 731-747.