NIEWIELKIE RYZYKO TEŻ {POTRZEBUJE SZACUNKU}

NIEWIELKIE RYZYKO TEŻ POTRZEBUJE SZACUNKU

Projektując systemy bezpieczeństwa najczęściej koncentrujemy swoją uwagę na tych zagrożeniach, które wywołują bardzo wysokie ryzyka. Problem pojawia się jednak w sytuacji, kiedy konsekwencje wystąpienia zagrożenia są niewielkie dla człowieka. Warto więc szacować ryzyko? Nie tylko warto. Trzeba mieć do niego również duży szacunek.