Opinia

Polecamy dr Martę Znajmiecką-Sikorę i dr Katarzynę Boczkowską do diagnozy kultury bezpieczeństwa i do wdrożenia programu BBS. W toku wieloletniej współpracy Pani Marta i Pani Katarzyna należycie wywiązują się z podjętych działań. Wszystkie zadania są realizowane terminowo i na wysokim poziomie.