Pomiar Klimatu Bezpieczeństwa

Niniejszy Kwestionariusz Klimatu Bezpieczeństwa (KKB) służy do badania klimatu bezpieczeństwa i stanowi odzwierciedlenie rzeczywistej kultury bezpieczeństwa. Więcej o Klimacie Bezpieczeństwa tutaj.

W tym miejscu możesz przyjrzeć się jednemu z 10 wymiarów klimatu bezpieczeństwa.

Atmosfera w miejscu pracy

 

1

Mam dobre relacje z przełożonym, wiem, że mogę na niego liczyć w sytuacji awaryjnej.

2

W sytuacji wykonywania pracy niebezpiecznej, wiem że mogę mieć zaufanie do współpracowników, z którymi wykonuję niebezpieczne zadanie.

3

Mam dobre relacje z moimi kolegami/ koleżankami w zakładzie pracy.

4

Przełożony słucha moich uwag i sugestii.

5

W sytuacji wykonywania pracy w zespole, wiem że mogę mieć zaufanie do pozostałych członków zespołu.