Pomiar {postaw} wobec bezpieczeństwa

Pomiar postaw wobec bezpieczeństwa

Dlaczego warto poznać różne postawy wobec bezpieczeństwa?

  • Znajomość postaw pozwala przewidywać zachowania człowieka. 
  • Pracodawca może przewidywać czy pracownicy będą zachowywali się na stanowisku pracy bezpiecznie czy ryzykownie. 
  • Znajomość postaw pozwala oddziaływać jednak nie tylko na obszar pracy, ale na całe życie, również to codzienne. 
  • Odpowiednie oddziaływanie może wpływać na ogólną poprawę bezpieczeństwa oraz redukcję liczby wypadków.

 

Jak można mierzyć Postawy wobec Bezpieczeństwa?

My robimy to za pomocą autorskiego narzędzia tzw. Kwestionariusza Postaw wobec Bezpieczeństwa (KPwB) opracowanego przez zespół wybitnych specjalistów dziedzinie psychologii pod kierunkiem dr Marty Znajmieckiej. 

Kwestionariusz składa się z 18 stwierdzeń i pozwala na diagnozę 3 komponentów postawy:

  1. Komponentu poznawczego, który dotyczy opinii i przekonań, ukształtowanych na podstawie wiedzy i doświadczenia, dotyczących kwestii związanych z bezpieczeństwem
  2. Komponentu afektywnego, odnoszącego się do pozytywnych lub negatywnych emocji, związanych z pewnymi sytuacjami, jak również z emocjonalną oceną konkretnych zdarzeń lub ogólnych przekonań w odniesieniu do kwestii związanych z bezpieczeństwem 
  3. Komponentu behawioralnego odnoszącego się do konkretnego zachowania i działania w obszarze bezpieczeństwa

Badany dokonuje samooceny za pomocą pięciostopniowej skali i wybiera w jakim stopniu dane stwierdzenie go dotyczy (od zdecydowanie tak do zdecydowanie nie, poprzez tak, trudno powiedzieć, nie). Indywidualny wynik to suma punktów uzyskanych ze wszystkich pytań testu – im wyższe wyniki, tym bardziej pozytywne postawy wobec bezpieczeństwa i większe zaangażowanie w zachowania bezpieczne. Wyniki można też obliczyć dla poszczególnych komponentów, co wzbogaci interpretację. 

 

Możliwości zastosowania Kwestionariusza

Kwestionariusz może być wykorzystany zarówno w badaniach naukowych jak i aplikacyjnych np. w procesie rekrutacji. 

To sprawdzone narzędzie mające swoje zastosowanie w działaniach profilaktycznych i prewencyjnych. Uzyskane wyniki badania pozwalają opracować takie rozwiązania, które pomagają organizacji planować i projektować różnego rodzaju działania przyczyniające się w sposób do budowania świadomości i wysokiej kultury bezpieczeństwa pracy. 

 

Jeśli chcesz sprawdzić jak działa pomiar Postaw Wobec Bezpieczeństwa w oparciu o próbkę Kwestionariusza odnoszącego się przykładowego badania: „Aspekt behawioralny”, kliknij poniższy przycisk Diagnozuj.