PYTAJ, ANGAŻUJ { UWZGLĘDNIAJ POTRZEBY }

Pytaj, angażuj uwzględniaj potrzeby.