RYZYKO JEST {SHOWMANEM}

RYZYKO JEST SHOWMANEM

Robimy różne rzeczy, aby zaistnieć w grupie. Jesteśmy istotami społecznymi. To jak jesteśmy postrzegani przez innych ma dla nas duże znaczenie. Pracując w organizacji musimy dostosować się do norm grupowych, które tam obowiązują. Z częścią się zgadzamy, z innymi nie. Dla wielu osób ważne jest to, żeby obok dostosowania być też kreatorem norm i zasad w organizacji.

Półkole