kultura bezpieczeństwa pracy

Kultura bezpieczeństwa lekiem na katastrofę bez kultury

[Blog]
Czym jest dzisiejsza kultura bezpieczeństwa w organizacji i co się na nią składa?

Kultura bezpieczeństwa

[SCAW]
Naukowcy i praktycy działający w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy często powtarzają, że każde przedsiębiorstwo ma swoją niepowtarzalną kulturę bezpieczeństwa.

Pomiar kultury bezpieczeństwa osobistego jednostki

[Kwestionariusze, pomiar]
Pozwala zbadać podejście do ryzyka społecznego oraz określić stopień gotowości jednostki do narażania się na ryzyko mogące powodować uszczerbek w zakresie sprawności fizycznej.

Kształtowanie wysokiej kultury bezpieczeństwa osobistego jednostki w organizacji

[Szkolenia]

Uczestnik szkolenia zostanie zapoznany z następującymi zagadnieniami:


Kształtowanie wysokiej kultury bezpieczeństwa w organizacji

[Szkolenia]

Uczestnik szkolenia zostanie zapoznany z następującymi zagadnieniami:


Diagnoza i budowanie kultury bezpieczeństwa

[Oferta]

Kształtowanie wysokiej kultury bezpieczeństwa wiąże się z koniecznością zaangażowania wszystkich osób związanych z organizacją: pracodawcy, zarządu, kierowników oraz pracowników etatowych, jak również


dr Marta Znajmiecka

[Specjalista w zespole]