pomiar

Pomiar kultury bezpieczeństwa osobistego jednostki

[Kwestionariusze, pomiar]
Pozwala zbadać podejście do ryzyka społecznego oraz określić stopień gotowości jednostki do narażania się na ryzyko mogące powodować uszczerbek w zakresie sprawności fizycznej.

Pomiar postaw wobec bezpieczeństwa

[Kwestionariusze, pomiar]
Pozwala pracodawcy przewidywać czy pracownicy będą zachowywali się na stanowisku pracy bezpiecznie czy ryzykownie.

Pomiar klimatu bezpieczeństwa organizacji

[Kwestionariusze, pomiar]
Odzwierciedla odczuwaną przez pracowników atmosferę związaną z bezpieczeństwem i higieną pracy, panującą w firmie

Diagnoza i budowanie kultury bezpieczeństwa

[Oferta]

Kształtowanie wysokiej kultury bezpieczeństwa wiąże się z koniecznością zaangażowania wszystkich osób związanych z organizacją: pracodawcy, zarządu, kierowników oraz pracowników etatowych, jak również