Pomiar kultury bezpieczeństwa osobistego jednostki

Niniejszy Kwestionariusz Kultury Bezpieczeństwa Osobistego Jednostki (KBOJ) służy do diagnozy kultury bezpieczeństwa osobistego jednostki, która wyraża indywidualne przekonania i wartości dotyczące własnego życia i zdrowia. Odzwierciedla indywidualne postawy wobec ryzyka. Określa poziom integracji formalnych standardów bezpieczeństwa, warunków i postępowania.. Więcej o Kulturze Bezpieczeństwa Osobistego Jednostki tutaj.

W tym miejscu możesz przyjrzeć się jednemu z 10 wymiarów kultury bezpieczeństwa osobistego jednostki. 

Stosunek do własnego zdrowia i profilaktyki

 

1

Wykonuję zalecenia lekarzy/innych osób przed odbyciem podróży zagranicznej, np. przyjmuję szczepionki.

2

Podróżując zabieram ze sobą podstawowe leki i opatrunki.

3

Przed podróżą, sprawdzam zaufane źródła wiedzy medycznej w kwestii obcych chorób, np. konsultuję się ze swoim lekarzem rodzinnym, sprawdzam strony internetowe NFZ dot. ubezpieczenia zdrowotnego.

4

Zawsze upewniam się, że w mojej domowej apteczce są opatrunki i leki z aktualną datą ważności.

5

Dbam o swoje zdrowie i innych, więc jak tylko jestem chory zawsze pytam lekarza, czy nie stwarzam zagrożenia epidemiologicznego dla innych i stosuję się do jego wskazówek.