Zespół

 

dr Marta Znajmiecka

Specjalizuje się w tematyce dotyczącej psychologii zachowań bezpiecznych, kultury bezpieczeństwa pracy, postaw wobec bezpieczeństwa. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu psychologii bezpieczeństwa, wdraża procesy Behaviour Based Safety w organizacjach, prowadzi diagnozy kultury bezpieczeństwa.

dr Marta Stasiła-Sieradzka

Autorka licznych publikacji naukowych dotyczących dobrostanu człowieka w  środowisku pracy - kultury bezpieczeństwa pracy. Realizowała wiele wdrożeń organizacyjnych  w obszarze  zarządzania zasobami ludzkimi w  organizacjach i promowania zachowań bezpiecznych.

dr inż. Katarzyna Boczkowska

Od lat obszar jej zainteresowań obejmuje szeroko rozumiane zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, w szczególności: zarządzanie ryzykiem zawodowym, modelowanie wypadków przy pracy, kultura bezpieczeństwa, BBS, normalizacja systemów zarządzania bhp.

dr Dorota Markowska

Zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem procesowym to konik jej zainteresowań naukowych. W szczególności, koncentruje się na analizie efektów fizycznych i skutków uwolnień substancji niebezpiecznych, analizie i ocenie ryzyka wystąpienia poważnej awarii w zakładach o dużym lub zwiększonym ryzyku.

mgr inż. Michał Frątczak

Jego zainteresowania oraz doświadczenie zawodowe skupiają się wokół zagadnień związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem pracy, bezpieczeństwem procesowym, transportem drogowym towarów niebezpiecznych oraz aspektami behawioralnymi w systemowym zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy. 

mgr Monika Sałagacka

Od kilku lat główne obszary jej zainteresowań naukowych dotyczą skłonności ryzykowania i przejawiania zachowań bezpiecznych, a także zjawiska prokrastynacji.