bezpieczeństwo osobiste

Pomiar kultury bezpieczeństwa osobistego jednostki

[Kwestionariusze, pomiar]
Pozwala zbadać podejście do ryzyka społecznego oraz określić stopień gotowości jednostki do narażania się na ryzyko mogące powodować uszczerbek w zakresie sprawności fizycznej.

Kształtowanie wysokiej kultury bezpieczeństwa osobistego jednostki w organizacji

[Szkolenia]

Uczestnik szkolenia zostanie zapoznany z następującymi zagadnieniami: