zdrowie psychiczne

Mobbing okiem psychologa

[Blog]
Pamiętaj, że jeśli doświadczasz mobbingu w pracy, masz prawo zareagować.

Pierwsza pomoc w zakresie zdrowia psychicznego

[Szkolenia]

Uczestnik szkolenia zostanie zapoznany z następującymi zagadnieniami:

  • czynniki ryzyka i sygnały ostrzegawcze dotyczące zdrowia psychicznego i uzależnienia,