klimat bezpieczeństwa

Kultura bezpieczeństwa

[SCAW]
Naukowcy i praktycy działający w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy często powtarzają, że każde przedsiębiorstwo ma swoją niepowtarzalną kulturę bezpieczeństwa.

Pomiar klimatu bezpieczeństwa organizacji

[Kwestionariusze, pomiar]
Odzwierciedla odczuwaną przez pracowników atmosferę związaną z bezpieczeństwem i higieną pracy, panującą w firmie

Diagnoza i budowanie kultury bezpieczeństwa

[Oferta]

Kształtowanie wysokiej kultury bezpieczeństwa wiąże się z koniecznością zaangażowania wszystkich osób związanych z organizacją: pracodawcy, zarządu, kierowników oraz pracowników etatowych, jak również