Pomiar {klimatu bezpieczeństwa} organizacji

Pomiar klimatu  bezpieczeństwa organizacji

Czym jest klimat bezpieczeństwa?

 • Stanowi on niezwykle istotny składnik kultury bezpieczeństwa organizacji
 • Jest „sumą moralnych spostrzeżeń, które podzielają pracownicy na temat ich środowiska pracy” (Zohar,1980)
 • Odzwierciedla pracowniczą percepcję organizacyjnego systemu zarządzania, wliczając w to politykę, praktyki i procedury, które wskazują jak bezpieczeństwo jest realizowane w środowisku pracy
 • Jest to „migawka”, która opisuje „sposób w jaki robimy pewne rzeczy tu i teraz” 
 • Wyraża odczuwaną przez pracowników atmosferę związaną z bezpieczeństwem i higieną pracy, panującą w firmie 
 • Jest cechą każdej organizacji  wpływającą na postawy i zachowanie pracowników w zakresie bhp, determinując tym samym bezpieczną bądź ryzykowną pracę 

 

Jak i czym go mierzyć?

My robimy to za pomocą autorskiego narzędzia tzw. Kwestionariusza Klimatu Bezpieczeństwa (KKB-50) opracowanego przez zespół wybitnych specjalistów dziedzinie psychologii pod kierunkiem dr Marty Znajmieckiej.

Kwestionariusz składa się z 50 pytań odnoszących się do takich wymiarów kultury bezpieczeństwa, jak:

 1. Partycypacja pracowników w sprawach bezpieczeństwa, 
 2. Zachowania bezpieczne,
 3. Zaangażowanie kierownictwa, 
 4. Modelowanie i wzmacnianie bezpiecznych zachowań w organizacji,
 5. Zarządzanie ryzykiem w miejscu pracy, 
 6. Zaplecze techniczne i ergonomia, 
 7. Tempo pracy i poziom zmęczenia, 
 8. Proces szkolenia w zakresie bhp, 
 9. Atmosfera w miejscu pracy, 
 10. Polityka organizacji w zakresie zarządzania bhp.

Respondenci mają do wyboru pięciostopniową skalę, za pomocą, której mogą ustosunkować się do każdego z twierdzeń: zdecydowanie tak, tak, trudno powiedzieć, nie, zdecydowanie nie. Opracowany Kwestionariusz spełnia standardy narzędzi diagnostycznych stosowanych w naukach społecznych 

Przykładowa siatka kultury bezpieczeństwa

siatka kultury bezpieczeństwa

Możliwości  zastosowania kwestionariusza

Kwestionariusz może być wykorzystany zarówno w badaniach naukowych, jak i aplikacyjnych (np. jako obiektywny miernik efektywności podejmowanych działań na rzecz bezpieczeństwa w organizacji, wskazując jego mocne i słabe strony). 

To sprawdzone narzędzie mające swoje zastosowanie w działaniach profilaktycznych i prewencyjnych. Uzyskane wyniki badania pozwalają opracować takie rozwiązania, które pomagają organizacji planować i projektować różnego rodzaju działania przyczyniające się w sposób istotny do budowania świadomości i wysokiej kultury bezpieczeństwa pracy.

Uzyskane wyniki pozwalają na wskazanie poziomu kultury bezpieczeństwa na jakim znajduje się organizacja wskazując jednocześnie na kierunek dalszych działań.

 

poziomu kultury bezpieczeństwa

 

Źródło: P. Hudson, Applying the lessons of high risk industries to health care, “Qual Saf Health Care”, 2003

 

Jeśli chcesz sprawdzić jak działa pomiar Klimatu Bezpieczeństwa w oparciu o próbkę Kwestionariusza odnoszącego się przykładowego badania: „Atmosfery w miejscu pracy” kliknij poniższy przycisk Diagnozuj.